طرح های هوشمندسازی


طرح طلایی :

 • کلید هوشمند
 • پریز هوشمند
 • کنترلر IR/RF
 • سنسور تشخیص حرکت
 • سنسور اعلان حریق
 • سنسور نشت آب
 • سیستم صوتی هوشمند
 • دوربین نظارتی هوشمند
 • پرده برقی هوشمند
 • رقص نور
 • تاچ پنل هوشمند
 • شیر برقی هوشمند
 • سنسور درب و پنجره هوشمند
 • دستگیره هوشمند
 • پله هوشمند
 • جارو برقی هوشمند
 • آیفون تصویری هوشمند


طرح نقره ای :


 • کلید هوشمند
 • پریز هوشمند
 • کنترلر IR/RF
 • سنسور تشخیص حرکت
 • سنسور اعلان حریق
 • سنسور نشت آب
 • سیستم صوتی هوشمند
 • دوربین نظارتی هوشمند
 • پرده برقی هوشمند
 • تاچ پنل هوشمند
 • شیر برقی هوشمند
 • سنسور درب و پنجره هوشمند
 • دستگیره هوشمند


طرح برنزی :

 • کلید هوشمند
 • پریز هوشمند
 • کنترلر IR/RF
 • سنسور تشخیص حرکت
 • سنسور اعلان حریق
 • سنسور نشت آب
 • سیستم صوتی هوشمند
 • تاچ پنل هوشمند
 • شیر برقی هوشمند
 • سنسور درب و پنجره هوشمند


طرح بهار :

 • این طرح پس از ارائه از سمت کارشناسان ما و تائید کارفرما، بسته به نیاز شما و بودجه مورد نظر شما مقدار دهی، تعیین و اجرایی میشود.